AR sistemi

razvoj programske opreme

Zadnje novice


januar 2021

 • prilagoditev programa za pripravo obrazca 3 za spremljanje kadrov v javnem sektorju za letno in finančno poročilo
 • prilagoditev izpisa podpisna lista z možnostjo upoštevanja podatkov iz priprave podatkov za dokumente
 • dopolnitev oblikovanja ms word dokumentov z možnostjo izdelave vnosnega obrazca kjer se vsebina dokumenta lahko zaklene
 • dopolnitev programa za izračun letnega dopusta z dodatnimi možnostmi omejitev glede na delovne pogoje
 • dopolnitev vnosa delovnega mesta in organizacijske enote z vnosom tujega naziva (angleščina)
 • dodana možnost uvoza podatkov v prijavnico izobraževanja iz excel preglednice

avgust 2020

 • dodan izpis kontrole poteka veljavnosti začasnega bivališča v opozorilnik
 • dodana je možnost vnosa datuma izdaje pogodbe o zaposlitvi pri delavcu
 • dodana je možnost vnosa datuma izdaje zadnje pogodbe za delavca na podjemni podjemne pogodbe
 • pri spajanju dokumentov z oznako P (pogodba) se poleg številke pogodbe prenese tudi datum izdaje v evidenčni list delavca oz. pri podjemni pogodbi
 • dodana je možnost vnosa naziva dokumenta v izdanih dokumentih v podjetju za delavca in podjemne pogodbe v primeru, ko ne obstaja dokument v šifrantu dokumentov
 • dodana možnost vnosa področja izobrazbe KLASIUS-P-16 za delavca na podjemni pogodbi

april 2020

 • dopolnjen vnos razdalje (kilometrina) z možnostjo vnosa večjega števila relacij
 • dopolnjen šifrant pošt s podatkom o državi
 • nov izpis iOkdm240 Razdalja (kilometrina)
 • dodane možnosti upoštevanja delovnih pogojev pri izračunu letnega dopusta (določitev maksimalnega št. dni)
 • dopolnitev programa Izračun letnega dopusta (arhiva) v primeru vnosa se lahko popravijo tudi spojna polja
 • dodan iskalni filter Zaposleni delavci in razporeditev na delovno mesto
 • dodan iskalni filter Zaposleni delavci in področje dela
 • dopolnjen izvoz iOkel58 Podatki o delavcih (13. čl. ZEPDSV) poleg excel datoteko lahko kreira tudi izpis in omogoča izbor samo za izbranega delavca (polje Os. št.)
 • dopolnjen obrazec 3 ima možnost spreminjanja datuma priprave. So pa privzeto datumi že vpisani. To je za tiste, ki potrebujejo poročanje med letom (finančni načrt)

januar 2020

 • dodan šifrant KLASIUS-P-16 za področje izobrazbe in dopolnjen vnos za končano izobrazbo
 • dopolnjen izpis iOren200 z dodanim podatkom o področju izobrazbe KLASIUS-P-16
 • dopolnjen izpis iOkel100 z dodanim podatkom o področju izobrazbe KLASIUS-P-16
 • dopolnjen izpis iOkel06 z dodanim podatkom o področju izobrazbe KLASIUS-P-16
 • dodan šifrant splošna izobrazba in dopolnjen vnos za končano izobrazbo
 • dopolnjen vnos opisnih polj z možnostjo iskanja, zamenjave besedila in dodatnih nastavitev
 • dopolnjen obračun letnega dopusta zaradi nege druž. člana (upoštevanje veljavnosti za leto obračuna)
 • dopolnjen izpis iDopusti02 z možnostjo nastavitve kriterijev izračuna
 • dopolnitev vnosa Obračunana boniteta z vnosom datumov veljavnosti namesto leta in meseca
 • nov izpis iOkel122 Obračunana boniteta
 • dopolnitev izpisa obrazca 3 za letno poročilo in finančni načrt
 • dopolnitev programa Kopiranje podatkov (ponovna zaposlitev) s kopiranjem pripadajočih dokumentov in dodanimi možnostmi za Invalidnost, Osebni dokumenti, Omejitve dela
 • prilagoditev vnosa naštevalnih podatkov (neposredno v tabeli) za manjše število vnosnih polj
 • dopolnitev uvoza seznama delavcev iz excel preglednice z izborom lista po imenu
 • dodan pomočnik za izračuna datuma, ki se prikliče s tipko Ctrl+Shift+D
 • dopolnitev izpisa iOren480 z možnostjo selekcije nadomeščenih ali nenadomeščenih delavcev
 • dopolnitev Priprave podatkov za dokumente s kontrolo obstoja zapisa v zgodovini pri uveljavitvi
 • dopolnitev Priprave podatkov za dokumente z možnostjo odpiranja Evidenčnega lista za delavca