AR sistemi

razvoj programske opreme

Izobraževanje


Ta programski modul je razširitev možnosti spremljanja izobraževanja delavca v modulu Kadrovska evidenca

Osnovne dopolnitve se nanašajo na možnost planiranja vsebin za posamezno leto, terminsko planiranje izobraževanj, vnos dogodkov izvedenih izobraževanj. Planirajo se lahko stroški, ki se kasneje primerjajo tudi z dejanskimi stroški po izobraževalnih vsebinah.

Poleg funkcionalnega izobraževanja pa je možno spremljanje dodatnega šolanja delavca ob delu. Vnašajo se lahko vsi podatki, ki se sklenejo s pogodbo o šolanju in se lahko natačno opiše vrsta, program, pridobljena stopnja. Evidentirajo se lahko vsi nastali stroški (planirani, dejanski) in samofinanciranje z možnostjo vračila stroškov ali povračila v primeru neuspešnega šolanja.

Na razpolago so naslednji uradni (prednaloženi) pa tudi drugi šifranti:

vrsta izobraževanja, vrsta dodatnega znanja, izpita, licence, iniciator, metoda, kraj izvedbe, organizacijsko področje, vrsta kataloga, vrsta učnega pripomočka, zunanji izvajalci, interni predavatelji, klasifikacija področja izobraževanja, vzrok odpovedi, lokacija, vrsta šolanja, vrsta šole, program šolanja, oddelek šolanja, smer šolanja, stopnja pridobljene izobrazbe, način šolanja, vzrok prenehanja šolanja, letnik podpisa pogodbe, razlog oprostitve vračila stroškov

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

  • vnos in izpis planiranih izobraževalnih vsebin (katalog) za izbrano leto
  • planiranje delavcev na izobraževanje po izobraževalnih vsebinah za izbrano leto
  • vnos in izpis terminskega plana izobraževanja za predavatelje, kadrovnike, z dnevi predavanja
  • vnos prijavnice za izobraževanje (izpis prijavnice, vabila,  dnevnika, udeležbe izobraževanja, odpovedi izobraževanja)
  • kreiranje dogodka izobraževanja po izvedenem izobraževanju
  • prenos dogodka v evidenčni list delavca
  • pregled vseh dogodkov izobraževanja
  • izpisi plana in realizacije izbraževanja po različnih nivojih
  • izpis izobraževanja za posameznega delavca (izobraževalni karton)
  • evidenca šolanja ob delu