AR sistemi

razvoj programske opreme

Potni nalogi

Za razliko od običajnih programov za potne naloge je na razpolago možnost vnosa potnih nalogov po mestu odobritve in namenu izdaje. Poleg tega je vsak potni nalog označen s statusom iz katerega lahko ugotovimo kateri potni nalogi morajo biti obračunani in kateri morajo biti izdani delavcu. Poročila omogočajo nastavitev in selekcijo tudi po teh parametrih poleg drugih običajnih (datumi, kraji, prevozno sredstvo,...).

Potni nalogi se lahko stornirajo v primeru odpovedi potovanja. Ko potni nalog obračunamo, se status spremeni v obračunan in s tem spreminjanje potnega naloga ni več možno. Obračunane potne naloge lahko prenašamo v obračun plač oziroma pripravimo temeljnico za prenos v glavno knjigo. Program avtomatsko pripravi seznam obračunanih in neposlanih potnih nalogov za prenos.

Ena od pomembnih možnosti vnosa potnega naloga je avtomatsko številčenje le teh. Potni nalogi se vnašajo za vsako obračunsko leto ločeno in v okviru le tega se tudi številčijo.

Možno je tudi opredeliti ločene pristojnosti izdaje potnih nalogov in obračuna potnega naloga.


Na razpolago so naslednji uradni (prednaloženi) pa tudi drugi šifranti:

vrste in tečaji valut, vrste in cenik dnevnic, cenik kilometrine, poslovni partnerji, kraji odhoda napotitve, medkrajevne razdalje, relacije javnega prevoza, ceniki javnega prevoza za avtobus, vlak, letalo, vrste prevoznega sredstva, vrste odobrenih stroškov, vrste drugih stroškov

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

 • vnos akontacije, če je odobrena
 • obračun dnevnic, kilometrine, drugih stroškov z upoštevanjem prejete akontacije
 • navedba prilog k obračunu
 • izpis izdanega in obračunanega potnega naloga
 • izpis potnih nalogov po statusu
 • izpis potnih nalogov za delavca
 • izpis potnih nalogov za stroškovno mesto
 • izpis potnih nalogov po vrsti prevoznega sredstva
 • izpis odobritev stroškov
 • izpis namena, naloge potovanja
 • pregled stroškov za obdobje po potnih nalogih
 • pregled stroškov za obdobje po stroškovnih mestih
 • pregled obračunanih potnih nalogov za delavca
 • pregled obračunanih dnevnic za obdobje
 • pregled obračunane kilometrine za obdobje
 • pregled obračunanih drugih stroškov za obdobje
 • pregled obračunanega javnega prevoza za obdobje
 • možnost nastavitve privzete vrednosti polj za hitrejši vnos
 • možnost (prilagoditev) izdelave temeljnice
 • možnost (prilagoditev) prenosa v obračun plač
 • možnost (prilagoditev) izvoza podatkov