AR sistemi

razvoj programske opreme

Izdelava dokumentov


Ta programski modul omogoča kreiranje šifranta različnih tipov dokumentov z možnostjo oblikovanja le teh za različne potrebe načina izpisovanja le teh.

Izdelajo se lahko dokumenti za izpis na matrične tiskalnike, ki so namenjeni za masovno izpisovanje lahko tudi na linijske tiskalnike. Takšni dokumenti so lahko nove pogodbe o zaposlitvi zaradi reorganizacije podjetja ali prehoda na drugačen plačni sistem za vse zaposlene.

Izdelati je možno tudi dokumente v znanem orodju za izdelavo le teh kot je Microsoft Office Word. To orodje je integrirano v sam programski modul in uporabnik ne potrebuje izvažati podatke za potrebe spajanja dokumentov s spojnimi polji, ker se to lahko izvede v sami aplikaciji.

Obstaja pa še tretja vrsta dokumentov, ki je primerna za izdelavo obrazcev. Omogoča enostavno risanje okvirčkov, črt in umeščanje besedila na poljubno mesto s pomočjo ravnila ali brez.

Izdelava dokumentov je popolnoma prepuščena uporabniku aplikacije, ki poljuben dokument lahko sam v celoti oblikuje. Na razpolago je ogromno število spojnih polj s katerimi se lahko razpolaga pri oblikovanju dokumenta možno pa je dodajanje neomejenega števila le teh glede na potrebe uporabnika.

Programski modul ima vgrajen algoritem za avtomatsko številčenje dokumentov.

Postopek spajanja dokumenta poteka na podlagi izbranega seznama delavcev, ki ga uporabnik lahko kreira sam ali s pomočjo različnih obdelav, izpisov, ki imajo možnost kreiranja le tega. Praktičen primer bi lahko bil kreiran seznam delavcev s pomočjo izpisa za prikaz delavcev s potekom veljavnosti pogodbe za določen čas.

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

  • izdelava poljubnega števila dokumentov in možnost samostojnega oblikovanja le teh
  • spojene dokumente glede na kreiran seznam delavcev lahko izpišemo, arhiviramo, odložimo v prednastavljeno mapo za možnosti uvoza v druge informacijske sisteme ali posredovanje dokumentov po potrebi
  • zpis obrazcev M za posameznega delavca, seznam ali poljuben organigram podjetja (obrazci M-1,M-2,M-3,M-DČ)
  • izpis obrazca ER-8
  • izpis obrazca M-12
  • izpis obrazcev za predhodne in obdobne zdravstvene preglede
  • možnost izpisa obrazca za ocenjevanje, evidenčnega lista o napredovanju javnega uslužbenca
  • kopiranje obstoječih dokumentov na drugo šifro
  • uvoz že pripravljenih dokumentov z Microsoft Office Word na izbrano šifro, ki se kasneje dopolnijo s spojnimi polji
  • izdelava podpisne liste delavcev