AR sistemi

razvoj programske opreme

Organizacijske enote

Ta programski modul omogoča vnos podatkov o organizacijskih enotah in njihovih medsebojnih povezavah (nadrejenost) v podjetju ter povezavah z delovnimi mesti ter planiranjem števila zaposlenih v okviru le teh. Pri vnosu organizacijske enote pa lahko vnesemo naslednje podatke:

 • naziv organizacijske enote
 • vrsta enote
 • datum aktiviranja
 • datum ukinitve
 • lastninski odnos
 • upravitelj
 • vrsta obračuna
 • stroškovno mesto
 • nosilec šifre obračunske enote
 • obračunska enota
 • registerska številka zavezanca
 • matična številka enote poslovnega subjekta
 • minimalno število izvajalcev
 • neposredni vodja
 • delovni čas (ure/teden)
 • lokacija enote (država, naslov, pošta, telefon 1-3)
 • uspešnost poslovanja
 • površina prostorov v m2 (prodajni, skladiščni, pomožni, skupni, pisarniški)
 • naštevalni podatki (deaktiviranost enote, delovna mesta s planskim številom izvajalcev, plansko število izvajalcev po mesecih, nadrejene enote za organizacijsko strukturo, podrejene enote za organizacijsko strukturo, nadrejene enote za računovodsko strukturo, podrejene enote za računovodsko strukturo, nadrejene enote za testno strukturo, podrejene enote za testno strukturo)

Na razpolago so naslednji uradni (prednaloženi) pa tudi drugi šifranti:

pošte, države, vrsta enote, tip enote, lastninski odnos, upravitelj, stroškovna mesta, delovna mesta


Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

 • izdelava organigrama za podjetje z neomejenim številom nivojev nadrejenih enot in možnost upoštevanja le tega kot vhodna selekcija delavcev za potrebe izpis drugih poročil
 • planiranje števila zaposlenih po delovnih mestih in izpis planskega in dejanskega števila zaposlenih po poljubnih nivojih na poljuben datum z vsotami po vseh nivojih
 • avtomatski vpis skupnih delovnih mest na izbrane organizacijske enote
 • kopiranje povezav organizacijskih enote (še posebej v primeru izdelave testne strukture, ki se kasneje lahko prenese z datumom uveljavitve v dejansko strukturo)
 • izpis planskega in dejanskega števila izvajalcev po mesecih za izbrano organizacijsko strukturo z vsotami po vseh nivojih
 • izpis minimalnega števila izvajalcev za izbrano organizacijsko strukturo z vsotami po vseh nivojih
 • izpis števila izvajalcev po delovnih mestih in tipih organizacijskih enot za poljuben nivo
 • obdelava in kontrola organizacijske strukture
 • obdelava in kontrola računovodske strukture
 • obdelava in kontrola testne strukture
 • obdelava za potrebe obračuna plač
 • kontrola razporeditve delavcev (zaradi datumov veljavnosti povezav se preveri ali so vsi aktivni delavci prikazani v organigramu za celotno podjetje)
 • z obdelavo sprememba obračunske enote je možno iz organizacijskih enot prepisati šifro na delavca